Kişi Sayımı Çözümlerinde Grup Sayımı Nedir ve Neden Kullanılmalıdır?

Mayıs 14, 2024

Kişi sayımı terimi gereği, işletmelerin aklında ister istemez bireysel olarak mağazaya giren çıkan insanlar ve bu insanların sayımı akla geliyor. Bu her ne kadar doğru olsa da, kişi sayımı aslında sadece mağazalara veya işletmelere giren çıkan insanların sayılması anlamına gelmiyor. Kişi sayım sensörü üreten pek çok üretici, kişi sayımının yanında sunduğu diğer çözümler ile işletmelere ekstra katkılar sağlamaya ve farklı data setleri ile işletmelerin verimliliklerini arttırmayı hedefliyor.

Bu yan çözümlerin başında da aslında kişi sayımının içine dahil olsa da, ayrı bir şekilde ele alınması gereken grup sayımı yer alıyor. Grup sayımı çözümü işletmelere sadece bireysel kişiler girip çıkmadığı için, aslında doğru data elde etmek için her işletmenin uygulaması etmesi gereken bir yan çözüm.

Bu blog postumuzda öncelikle kişi sayımının tanımına bakacağız ve ardından grup sayımının ne olduğunu ve işletmeler için neden önemli olduğunu araştıracağız.

Kişi Sayımı Nedir?

Grup sayımı

Grup sayımı kavramını ele almadan önce konuya tamamen yabancı olanlar için aslında kısa bir giriş yapmak uygun olacaktır. Kişi sayımı, fiziksel mekana sahip işletmelerin temel olarak kişi sayım sensörleri ile birlikte işletmelerine giren ve çıkan kişilerin datasını tuttuğu ve daha sonrasında bu datayı işlevsel ziyaretçi analitik uygulamaları ile görüntüleyerek, ileriki faaliyetleri için stratejik kararlar almasını sağlayan, karlılığı arttıran, enerji ve operasyonel maliyetleri düşüren, kısaca işletmenin verimliliğini arttıran sistemlere verilen isimdir.

İşletmeler bu sistemi uygulamak için piyasada bulunan sofistike ve teknolojik olarak iyileştirilmiş, yeni nesil kişi sayım sensörleri kullanır. Bu kişim sayım sensörlerinin mutlak amacı kesin bir doğruluk ile gelen kişileri, çıkan kişileri saymak ve işletmeye kullanışlı data setleri oluşturmaktır. Örneğin V-Count’ın son madel yeni nesil kişi sayım sensörü Nano, %99 oranında doğru sayım yaparak bu koşulu endüstri lideri rakamlarla sağlamaktadır.

Bununla birlikte kişi sayım sensörlerinin tek amacı – yukarıda da biraz bahsettiğimiz gibi- sadece kişi sayımı yapmak değildir. En yaygın yan çözümlerin arasında kuyruk yönetimi, gerçek zamanlı doluluk, personel hariç tutma ve grup sayımları yer almaktadır. Bu yan çözümler aslında işletmeler için opsiyonel olmaktan ziyade, kişi sayım sensörlerinden maksimum verim almak için zaruridir. Çünkü bu yan çözümler ile işletmeler hem işletmelerinin karşılaşabileceği diğer problemleri elimine edebilir, hem de elde edilen kişi sayım datasının net bir şekilde doğru olmasını sağlar.

Örneğin kuyruk yönetimi çözümü ile işletmeler, kasalarında oluşan kuyrukları görüntüleyerek, tam o an için ve ileriki yoğunluklar ve bu yoğunlukların giderilmesi için stratejik kararlar alabilir. Elinde bir aylık bir data seti olan bir işletme, kasaların en yoğun günleri ve saatlerini belirleyerek, bu zamanlar için ekstra çalışan görevlendirebilir veya ekstra kasa açabilir. Bu sayede müşteri memnuniyeti sağlanırken, aynı zamanda kasada terk edilme oranlarını düşürerek, gelirlerini de arttırırlar. Aynı şekilde görece daha az yoğun olan saatlerde, personel vardiyalarını düzenleyerek, daha az personel çalıştırabilir ve maliyetleri düşürebilir.

Benzer olarak gerçek zamanlı doluluk çözümü ile işletmeler anlık olarak kaç kişini mağazada yer aldığını görüntüleyebilir ve bu sayede işletme içerisinde yeterli sayıda çalışan olup olmadığına karar verir. Ek olarak yoğun saatlere göre havalandırma ve klima sistemlerini de ayarlayarak, maliyetlerini düşürebilirler.

Grup sayımı ile birlikte belki de en önemli kişi sayım çözümlerinden olan personel hariç tutma ise aslında başka bir içeriğin konusu, çünkü bu konu detaylıca bir inceleme gerektiriyor. Piyasada personel hariç tutma özelliği doğru çalışan ve iyi sayım yapabilen cihaz sayısı neredeyse yok denecek kadar az. Bu nedenle çoğu kişi sayım sensörü üreten şirket aslında bu çözüme ihtiyaç duymadığını savunuyor ama bu ne yazık ki müşterilerini kandırmanın ötesinde, onlara zarar veriyor, çünkü aslında durum bunun tam tersi.

Personel hariç tutma çözümü temel olarak işletmede çalışan personellerin cihaz tarafından algılanıp, sayılmaması anlamına geliyor. Peki bu neden önemli? Eğer sürekli gir-çık yapan personeliniz varsa, yemek aralarına ve molalara çıkan personel sayınız gün içinde yoğunsa, bu personelin sürekli olarak sayılması ve sizin de yanlış bir data ile karar almaya çalışmanız ile sonuçlanıyor. Bu yanlış data ile alınan kararlar yüzünden işletmeler kişi sayım sensörlerinden verim alamıyor hatta ve hatta batma noktasına kadar geliyor.

İşte bu nedenle Nano, %99 doğruluk ile sunduğu kişi sayımının yanına, endüstri lideri bir doğruluk oranı olan %90 ile personel hariç tutma çözümünü de müşterilerinin hizmetine sunuyor. Bu çözüm, personelin omzuna takılan omuz tag’leri veya boyna asılan askılıklar ile çalışıyor ve sensör bu kişileri çalışan olarak kodlayarak sayıma dahil etmiyor.

Kişi sayımının en önemli yan çözümlerini de tanıdığımıza göre artık son çözümümüz ve bu blog konumuzun başlığı grup sayımı ve grup sayımının faydalarına geçiş yapabiliriz!

Grup Sayımı Nedir?

Grup sayımı

Grup sayımı temel olarak -aynı diğer çözümler gibi- işletmelerin elde edecekleri datanın daha doğru ve etkili olabilmesi için oluşturulan bir çözümdür. Gözünüzün önüne bir kıyafet mağazasını getirin. Bu mağazaya giren çıkan insanları düşünün. Sizce yüzde kaçı mağazaya yalnız başına gelmiştir, kaçı ailesiyle, arkadaşıyla toplu olarak gelmiştir? Yapılan araştırmalara göre bu rakam grup olarak gelen kişilerin %60 oranında daha fazla olduğunu gösteriyor.

Günlük hayatımızdaki alışveriş deneyimlerimiz de aslında genel olarak bunu gösteriyor. Eğer online olarak bir alışveriş yapmıyorsak veya çok acil alınması gereken bir ürün değilse -evet sana diyorum düğün zamanları alınması gereken acil elbiseler- insanlar da genel olarak mağazaları arkadaşları ile veya aileleri ile ziyaret etmeyi ve gezmeyi tercih ediyor. Özellikle ülkemiz gibi alışveriş merkezi gezmenin bir haftasonu aktivitesi olan yerlerde bu oran daha da katlanarak artıyor.

İşte bu gibi durumlar için aslında kişi sayımının yanında yer alacak olan grup sayımı işletmeler için olmazsa olmaz bir silaha dönüşüyor. Grup sayımı yapan, kişi sayım sensörleri mağazaya veya işletmeye gelen grupları tek bir kişi olarak kodlayarak, sayıyor ve bu sayede işletmeler dönüşüm oranlarını incelerken yanılmıyor.

Çünkü şu bir gerçek ki, toplu olarak gelen grubun her bir üyesi her zaman ayrı ayrı alışveriş yapmıyor. 5 kişi gelen bir grup belki de yalnızda bir adet ürün alıp çıkıyor. İşte grup sayımı yapamayan sensörler daha sonrasında bu veriyi gelen kişi ve yapılan satış olarak gösterdiğinde mağazalar büyük bir şaşkınlığa uğrayabiliyor. Çünkü günün sonuda yüksek trafik çeken bir fiziksel mekana sahip olduğunuzu görüyor ama satışın yeterli olmadığını düşünüyor ve bunun için belki de almamanız gereken hatalı stratejik kararlar alıyor, işletmenin ve fiziksel mekanınızın aslında doğru çalışan elementlerini optimize etmeye çalışıyorsunuz. İşte bu noktada biraz da grup sayımının işletmelere sağladığı faydaları incelemek sanırım etkili olacaktır.

Grup Sayımının İşletmelere Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Grup sayımının işletmelere sağladığı en büyük kazanç, yukarıda da belirttiğimiz gibi aslında fiziksel mekanlara gelen kişilerin sayısını doğru olarak işletme sahiplerine sunması ve bu sayede işletme sahiplerinin doğru bir data setine sahip olarak, dönüşüm oranları ve KPI’ları ile ilgili yanılgıya düşmemesini sağlamaktır. Fakat grup sayımının dolaylı olarak sağladığı diğer faydalara da göz atmadan geçmek olmaz.

Örneğin doğru bir data setine sahip olan işletmeler en yoğun ve az yoğun saatleri keşfederek envanter ve personel planlamasını buna göre hazırlıklı tutabilir. Grup sayımı olmadan kişi sayımı yapan sensörler, yine hatalı kişi akış bilgisi vereceği için aslında yoğun bireysel müşteri anlamında yoğun olmayan saatler, çok yoğunmuş gibi gözükebilir ve bu nedenle işletmeler gereğinden fazla envanter tutabilir veya çalışan sayısında artışa gidebilir. Bu da işletmelere telafi edilmesi zor maliyetler doğuracaktır.

Grup sayımı sadece işletmelerin KPI’larını doğru takip etmesini ve dönüşüm oranlarını inceleyerek karlılıklarını arttırmasına neden olmaz. Aynı zamanda işletmelerin maliyetlerini düşürmesine de yardımcı olur. Grup sayımı aracılığıyla doğru veriler elde eden işletmeler, grupların veya bireylerin yoğunluğuna göre fiziksel mekanları içerisindeki havalandırma ve ışık sistemlerini de optimize ederek hem maliyetlerini düşürebilir, hem de daha çevreci bir yaklaşım ile sürdürülebilirliğe katkı sağlar. Çok yoğun zamanlarda havalandırma sistemlerini tam güç çalıştıran bir işletme eğer mağazada kimse yokken bunu yapmaya devam ederse, maliyet olarak büyük bir yükse karşılaşır. Fakat grup sayımı ile birlikte eline doğru veri geçen işletmeler daha az yoğun saatlerde havalandırmayı ayarlayabilir, mağazanın hiç ziyaret edilmeyen bölgesindeki ışıkları optimize edebilir ve yoğun olarak kullanılan alanları keşfederek daha düşük enerji tüketimli ışıklandırma sistemlerini fiziksel mekanlarına entegre edebilirler.

Grup sayımı verileri aynı zamanda işletmelere fiziksel alanlarını optimize etmek için de bir kapı aralar. Örneğin bir işletmenin, fiziksel mekanlarına gelen kişilerin ağırlıklı olarak toplu gruplar olduğunu keşfettiği bir durum düşünelim. Bu durumda koridorlarını biraz daha genişletmeli ve toplu olarak gezen müşterilerin daha ferah bir alışveriş deneyimi yaşaması için ürünlerini de buna göre sergilemeli. Çünkü aksi bir durumda, kalabalık bir mağaza deneyimi çoğu müşteriyi olumsuz etkileyecek ve müşterilerin mağaza içerisinde dolaşma sürelerini düşürecektir. İşletmeler unutmamalıdır ki ne kadar uzun dolaşma süresi oluşturulursa, müşteriler bir ürün almaya o kadar yatkın olmaktadır. Bu nedenle müşterilerin rahatça gezip, alışveriş yapabileceği bir ortam oluşturmak işletmeler için asla kaçınılmaması gereken bir unsurdur.

Grup Sayımı için Hangi Sensörü Tercih Etmelisiniz?

Grup sayımının ne olduğunu ve önemini keşfettiğimize göre artık tüm içeriği okurken aklınızda canlanan bu soruya da cevap vermek gerekli diye düşünüyoruz. Tüm bu anlattıklarımız güzel, hoş fakat hangi sensör bu yukarıda anlatılanları tam olarak gerçekleştirebiliyor?

Bu konuda size tavsiye edebileceğimiz kişi sayım sensörü, son teknoloji ile donatılmış, yeni nesil kişi sayım sensörü Nano’dan başkası değil! Nano sunduğu %99 doğru sayım oranı ile endüstri standardının da üstüne çıkan bir performan veriyor. Ama Nano’yu rakiplerinden ayıran en büyük özelliği bu değil!

İnternet kablo bağlantısı gerektirmeyen Nano bir tak&çalıştır kişi sayım sensörü. Bu da Nano’nun sadece kutudan çıkartılarak, tavana monte edilmesi ve beş dakika içerisinde kurulması anlamına geliyor. Bu sayede işletmeler %60’a yakın kurulum maliyetinden kurtulabiliyor, dilerse cihazın yerini istediği zaman değiştirebiliyor. Aynı zamanda on yıllarca süren dayanıklılığa sahip Nano -Her ne kadar Nano ailesinin yeni üyesi Nano Outdoor kadar zor koşullara dayanamasa da- işletmelere uzun süren bir kullanım sunuyor ve işletmelere bu süreçte ekstra maliyet çıkartmıyor.

%100 GDPR uyumu ile KVKK’ya tam uyan Nano, kişileri ve onların yüzlerini algılamıyor ve harici bir yerde data tutmuyor. Bu sayede müşteriler rahatlıkla alışverişini yaparken, işletmeler de legal konularda kafalarında soru işareti olmadan işletme verimliliklerini arttırabiliyor.

Ayrıca yine V-Count’ın geliştirdiği ziyaretçi analitik dashboard’u BoostBI ile birlikte paket halinde gelen Nano, topladığı tüm bilgileri bu dashboard’a aktarıyor ve işletme sahipleri bu dashboard aracılığıyla tüm verilerini tek bir yerden hızlıca görüntüleyebiliyor. BoostBI sunduğu 19 farklı dilin yanı sıra, işletme sahiplerine kişisellştirilmiş tablolar hazırlıyor ve otomatik olarak raporlar oluşturuyor. Böylelikle işletme sahipleri hangi konuda optimizasyon gerektiğini kolayca görüntüleyebiliyor. Dashboard’un yanı sıra uygulama olarak mobil dünyadada yer alan BoostBI işletme datalarına sürekli erişmek isteyen veya sürekli seyahat halinde olan işletme sahipleri için büyük bir kolaylık sağlıyor. İşletme sahipleri uygulama aracılığıyla tüm verilerini diledikleri yerde, diledikleri zaman tek dokunuşla görüntüleyebiliyor.

Siz de V-Count’un grup sayımı ve kişi sayımı çözümleri ile ilgili daha fazla bilgi almak ve uzman satış kadromuzla gelecek ortaklıkları konuşmak için hemen ücretsiz bir demo rezervasyonu yapın!