8 Maddede Etkinliklerde Kişi Sayım Çözümleri Kullanmanın Önemi

Haziran 12, 2024

Etkinlik kişi sayımı

Etkinlikler ve sergiler işletmelerin ürünlerini tanıtırken aynı zamanda potansiyel müşteriler ve yeni iş ortaklarıyla tanışabileceği harika fırsatlardır. Genellikle aynı sektörde faaliyet gösteren işletmeleri bir araya getiren etkinliklerde işletmeler bir stant kiralayarak gelen potansiyel müşterilerine ürünlerini tanıtır, denetir ve sorularını cevaplar. Bu işletmeler için o kadar önemli bir etkileşimdir ki, belki de yüklü miktarda para harcayarak yapabilecekleri reklamı birkaç gün veya hafta içerisinde rahatlıkla yapabilirler. Bu nedenle bu tarz etkinliklere ve sergilere katılmak işletmeler için hayati önem taşımaktadır.

Peki etkinliklere katılan işletmeler, stantlarını ziyaret eden ziyaretçileri hakkında ne kadar bilgi sahibidir? Aslında bu görmezden gelebileceğimiz bir soru değil. Fiziksel mekana sahip işletmeler, mağazalarına gelen müşterilerini tanımak için kişi sayım sistemleri kullanmaktadır ve artık kişi sayım sistemlerinin önemi kanıtlarıyla mevcuttur. Öyle ki, IHL Group’un son araştırması, bilgisayarla görme teknolojisini kullanan şirketlerin, kullanmayanlara kıyasla 2023 yılında ortalama %27 kâr artışı elde ettiğini gösteriyor. Bu şirketlerin 2024 yılında ise %51’lik bir kâr artışı elde edeceği öngörülüyor.

Bu nedenle büyük etkinliklere ve sergilere katılan işletmeler, aynı kendi işletmelerinde olduğu gibi kişi sayım sistemlerinin avantajlarını katıldıkları bu etkinliklerde de elde etmek istemektedir. Fakat kişi sayım sistemlerini katılacakları etkinliklerdeki stantlara entegre etmekte bazı zorluklar ile de karşılaşmaktadırlar.

İşte bu blog içeriğimizde etkinliklere katılan işletmelerin kişi sayım sistemlerini katıldıkları etkinliklere entegre ederken karşılaştıkları zorluklardan kişi sayım sistemlerini neden kullanmaları gerektiğine ve V-Count’un bu etkinlikler için ne gibi çözümler sunduğuna göz atacağız.

Etkinliklerde Kişi Sayım Sistemleri Neden Kullanılmalı?

Daha önce de kısaca değindiğimiz gibi işletmeler, sadece birkaç günlüğüne bile olsa stantlarını ziyaret eden bireyler hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi toplamak istemektedir. Bu veriler, işletmelerin etkinliğin gelişen dinamiklerine göre gerçek zamanlı olarak bilinçli ve stratejik kararlar almasına olanak tanıdığı için çok değerlidir.

İşletmeler, ellerindeki bu bilgiler sayesinde hangi ürünlerin en fazla ilgiyi çektiğini ve dolayısıyla daha fazla tanıtım gerektirebileceğini belirleyebilir. Ayrıca, hangi demografik özelliklerin en yaygın olduğuna dair içgörü sağlayarak işletmelerin gelecekteki etkinlikler için pazarlama promosyonlarını ve görsellerini bu belirli hedef kitlelere göre uyarlamalarına olanak tanır ve böylece katılım ve dönüşüm olasılığını artırır.

Ayrıca, yaya trafiği verilerinin mevcudiyeti işletmelere etkinlik sonrası kapsamlı bir analiz yapma fırsatı sunar. Bu sayede etkinliğin yaya trafiği açısından ne kadar verimli olduğu, çalışanların görevlerini ne kadar etkili bir şekilde yerine getirdiği ve her bir ziyaretçiye sağlanan hizmetin kalitesi ortaya çıkarılabilir. Her ziyaretçi potansiyel bir müşteriyi temsil eder ve onların deneyimlerini anlamak gelecekteki iş stratejilerini ve karar alma süreçlerini önemli ölçüde etkileyebilir.

8 Maddede Kişi Sayım Sistemlerinin Etkinliklerdeki Faydaları

Doğru Yaya Trafiği Ölçümü:

Kişi Sayma Sistemleri, bir stant gibi belirli bir alana gelen ziyaretçi sayısı hakkında kesin ve doğru veriler sağlayan teknolojik olarak gelişmiş araçlardır. Bu sistemler, işletmelerin aldıkları yaya trafiğinin seviyesini anlamalarına yardımcı olmada çok önemli bir rol oynar.

İşletmeler bu değerli bilgileri elde ederek, etkinliklerinde yer alan stantlarının popülerliğini ölçebilir ve katılımcıları çekmekteki etkinliğini belirleyebilir. Bu içgörü, gelecekteki pazarlama stratejilerini, stant düzenlerini ve genel iş operasyonlarını etkileyerek optimum müşteri katılımı ve memnuniyeti sağlayabileceğinden işletme sahipleri için çok önemlidir.

Veriye Dayalı Karar Verme:

Titizlikle toplanan veriler işletmeler için paha biçilmez bir kaynak görevi görür. Ellerindeki bu kapsamlı bilgiler sayesinde işletmeler, operasyonlarının çeşitli yönleri hakkında bilinçli ve stratejik kararlar alabilirler. Örneğin, stantlarının düzenini optimize ederek potansiyel müşteriler için davetkar ve erişilebilir olmasını sağlayabilirler. Ek olarak personellerin sayısına karar verebilirler, ziyaretçilerle bunaltıcı olmadan etkileşim kurmak için yeterli personel sayısını sağlayabilirler.

Ayrıca, veriler pazarlama stratejilerine rehberlik ederek yaklaşımlarını hedef kitlelerine göre uyarlamalarına ve ziyaretçi katılımını en üst düzeye çıkarmalarına da yardımcı olur. Tüm bu kararların nihai hedefi, ziyaretçi deneyimini geliştirmektir.

Kaynak Tahsisi:

Ziyaretçilerin en yoğun olduğu zamanları net bir şekilde anlayarak, işletme sahipleri personel ve kaynakları daha etkili bir şekilde etkinlik içerisinde tahsis edebilir. Bu bilgi, yüksek trafikli anların etkili bir şekilde yönetilmesini, darboğazların önlenmesini ve sorunsuz ve verimli bir operasyon sağlanmasını temin etmelerine olanak tanır.

Bu da bekleme sürelerinin en aza indirilmesi ve hizmetin optimize edilmesiyle ziyaretçi memnuniyetinin artmasına yol açabilir. Ayrıca, bu modellerin anlaşılması gelecekteki planlama ve karar alma süreçlerine de yardımcı olarak genel operasyonel verimliliğe katkıda bulunur.

Gelişmiş Müşteri İçgörüleri:

kişi sayımı

Ziyaretçi kalıplarının dikkatli bir şekilde analiz edilmesi sayesinde işletmeler müşteri davranışları, tercihleri ve ilgi alanları hakkında daha kapsamlı bir anlayış geliştirebilir. Bu derinlemesine bilgi, işletmelerin müşteri tabanlarının özel ihtiyaçlarını ve isteklerini ayırt etmelerini sağlar.

Sonuç olarak işletmeler, daha özel ve etkili pazarlama yaklaşımları tasarlayabilir ve etkinliklerinde bu pazarlama stratejilerini uygulayabilirler. Bu stratejilerin hedef kitlede yankı bulma olasılığı daha yüksektir ve bu da müşteri katılımının artmasına, daha iyi dönüşüm oranlarına ve nihayetinde daha yüksek düzeyde müşteri memnuniyetine yol açar.

Yatırım Getirisi (ROI) Ölçümü:

Kişi Sayma Sistemleri, daha önce de belirttiğimiz gibi modern etkinlik ortamlarında kritik bir araçtır. Bu sistemler, özellikle perakende sektöründe, işletmeler için önemli bir metrik olan yaya trafiği hakkında paha biçilmez veriler sağlar. Bu sistemler, bir etkinliğe katılımın yatırım getirisini (ROI) hesaplamada yardımcı olur, bu da stratejik iş planlamasının önemli bir yönüdür. Yaya trafiği verilerini satış ve potansiyel müşteri oluşturma metrikleriyle karşılaştırarak, işletmeler etkinliğe katılımın ne kadar verimli olduğunu net bir şekilde anlayabilirler. Bu da müşteri davranışları hakkında içgörüler sağlar, kaynak tahsisini iyileştirir ve nihayetinde işletme performansının artmasına yol açar.

Gelecek Etkinlikler İçin Optimizasyon:

Tek bir etkinlikten elde edilen içgörüler, gelecekteki etkinliklerin birçok yönünü geliştirmede hayati bir rol oynayabilir. Bu, örneğin önceki etkinliklerden gelen geri bildirimler ve gözlemler temel alınarak daha ilgi çekici veya görsel olarak çekici hale getirilebilecek stant tasarımını içerebilir. Benzer şekilde, pazarlama taktikleri, önceki etkinliklerden hangi stratejilerin işe yarayıp hangisinin yaramadığına dair çıkarılan derslerle rafine edilip optimize edilebilir.

Son olarak, genel etkinlik stratejisi, daha iyi planlama, uygulama ve etkinlik sonrası analizle geliştirilebilir. Geçmiş etkinliklerden elde edilen içgörüler göz önünde bulundurularak, yalnızca etkinliğin hedeflerine ulaşmadaki etkililiği değil, aynı zamanda sürecin verimliliği de artırılabilir, uzun vadede zaman, çaba ve kaynak tasarrufu sağlanabilir.

Rekabet Avantajı:

Kişi Sayma Sistemleri gibi ileri teknolojilerin gücünden yararlanarak, işletmeler kendini rakiplerinden ayırabilir. Bu sadece yenilikçi araçları benimseme konusundaki kararlılığı değil, aynı zamanda genel müşteri deneyimini geliştirme konusundaki derin bağlılığı da gösterir. Kişi sayım sistemi teknolojilerinin kullanımı, müşterilere işletmenin memnuniyetlerini önemsediğini ve işletme ile her zaman sorunsuz ve keyifli bir etkileşimi sağlamak için ileri teknolojilere yatırım yapmaya istekli olduğunu göstermektedir.

Etkinlik

Geliştirilmiş Ziyaretçi Deneyimi:

Ziyaretçi akışını ayrıntılı bir şekilde anlayarak ve analiz ederek, işletmeler stratejik olarak tıkanıklığı azaltmak için değerli içgörüler elde ederler. Bu, akıllı düzen tasarımları ve verimli alan kullanımıyla gerçekleştirilebilir, bu da ziyaretçilerin deneyimini iyileştirir.

Ayrıca, daha ilgi çekici, etkileşimli ve unutulmaz bir deneyim yaratarak, işletmeler ziyaretçilerin stantlarla olumlu ve kalıcı bir etkileşim yaşama şansını önemli ölçüde artırabilir. Bu da marka bilinirliğinin artmasına, müşteri ilişkilerinin iyileşmesine ve satışlarda ve müşteri sadakatinde potansiyel artışlara yol açar.

Etkinlikler için Kişi Sayım Sistemi Kurmak İsteyen İşletmelerin Karşılaştığı Problemler

Her ne kadar bu anlattıklarımız kağıt üzerinde çok ilgi çekici gelse de, çoğu işletme etkinliklerinde yer alacan stantlarda kişi sayım sistemleri entegre etmeye soğuk bakmakta. Bu kadar sunulan avantajdan sonra bu garip gelebilir, fakat işletmeler açısından bakıldığında bu aslında çok da anlamsız değil.

İşletmelerin öncelikli olarak etkinliklerine kişi sayım cihazları kurmamak istememesinin temel sebebi elbette maliyet. Bir kaç günlüğüne gerçekleştirilecek bir etkinlik için işletmeler bu maliyetlerin altına girmek istemiyor. Her ne kadar piyasada hem işini iyi yapan hem de fiyat olarak uygun olan -aynı Nano gibi- kişi sayım sensörleri yer alsa da, işletmeler sadece etkinliklerinde kullanabilecekleri bir cihaza yatırım yapmamayı seçebiliyor.

Bununla birlikte iş sadece kişi sayım sensörlerinin kendi maliyetleri de bitmiyor. Aynı zamanda kurulum maliyetleri de işletmelerin gözünü korkutan bir başka unsur. Genelde piyasada bulunan ve tak&çalıştır ürünler olmayan kişi sayım sensörleri kendi maliyetleri ile birlikte bir kurulum maliyeti de getiriyor. Bu da işletmelerin -özellikle etkinlikler gibi her bir kuruşun önemi olduğu yerlerde- ekstra maliyete razı gelmemelerine sebep oluyor.

Maliyet konusunu kafalarında gerekçelendirse bile işletmeler bu sefer de bu cihazların ne kadar doğu çalıştığından, ne kadar iyi bir kalibrasyonu olduğundan emin olamıyor ve belki de ellerine hatalı datalar geçiyor. Bu hatalı datalar işletmelerin pek tabii ki karar alma mekanizmalarına da zarar veriyor.

Peki madem bu kadar olumsuzluk var, neden bu içerikte faydaları anlatıyorsun diyebilirsiniz. Bu sorunlar elbette bir zamanların çözülemeyen sorunlarıydı. Ta ki V-Count’ın bu konuda oluşturduğu çözüme kadar. Dilerseniz son başlığımızda V-Count’ın bu olumsuzlukları nasıl engellediğine hızlıca göz atalım!

V-Count Bu Problemlerin Üstesinden Nasıl Geliyor?

Kişi sayımı

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi işletmelerin etkinliklerinde, kişi sayım sistemleri kullanmasının önüne geçen temel motivasyon genelde yüksek maliyetler oluyor. İşte V-Count olarak sektörde bir ilki gerçekleştirerek, işletmelere artık etkinlikleri için kiralayabilecekleri ve işleri bittiğinde geri iade edebilecekleri kiralama çözümümüzü sunuyoruz!

Böylelikle işletmeler yüksek maliyetler altına girmeden, belki hali hazırda kişi sayım sistemleri kullanmasına rağmen etkinlik için yerini değiştiremedikleri kişi sayım sensörlerinden bağımsız olarak, V-Count’ın Nano ve BoostBI paketini kiralayabiliyor. Bu sayede, etkinlik ister bir gün sürsün, ister 2 hafta sürsün, sadece kiralayarak, çok daha düşük maliyet ile verimliliklerini arttırabiliyor.

Bununla birlikte %99 oranında doğru kişi sayım verileri sunan Nano, işletmelere sadece sensör maliyeti değil aynı zamanda kurulum maliyeti avantajı da sağlıyor. Tak&Çalıştır bir kişi sayım sensörü olan Nano, Wi-Fi ile çalışıyor ve ekstra kablolama ihtiyacı doğurmuyor. Bu sayede işletmeler kendileri bile Nano’yu stantlarına kolayca kurup, hemen sayıma başlayabiliyor.

Ek olarak sadece bir kişi sayım sensörü kurmak da, işletmelerin dataları anlamaları için yeterli değil. Bu nedenle ziyaretçi analiz uygulamamız olan BoostBI da Nano kiralık paketinin içinde müşterilerimize sunuluyor. Bu sayede işletmeler, Nano aracılığıyla elde ettikleri dataları BoostBI aracılığıyla kişiselleştirebililir tablolar aracılığıyla görebiliyor. Buna ek olarak BoostBI’ın yakın zamanda çıkışını yapan “Sales Coach” özelliği ile birlikte işletmeler, anlık olarak optimizasyon önerileri alıyor. Örneğin yoğun anlarda gelen yoğunluk bildirimi ile işletmelere BoostBI, çalışan sayısını arttırması gibi aksiyona geçirecek öneriler sunabiliyor. Bu sayede işletmeler karmaşık data tabloları arasında kaybolmadan, bu önerileri yerine getirerek verimliliklerini ve karlılıklarını kolayca arttırabiliyor.

Siz de Nano hakkında daha kapsamlı bilgi etmek ve kiralık paketimizi deneyimlemek için hemen uzman satış kadromuzla iletişime geçin ve ücretsiz bir demo randevusu ayarlayın!